RODO

 

 

Klauzula informacyjna RODO


W niniejszej informacji zostały określone cele i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem podanych danych osobowych są Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o., ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice, KRS 0000157600, NIP 7541009068, REGON 530974051. Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za to, aby Państwa dane osobowe były wykorzystane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. W tym zakresie opieramy się na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym Rozporządzeniem lub RODO), które mają zastosowanie od 25.05.2018 r.
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

a)     organizacji i przeprowadzenia szkolenia. W przypadku udziału w szkoleniach płatnych podstawę przetwarzania stanowi zawarcie umowy, którą jest rejestracja na szkolenie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W przypadku szkoleń bezpłatnych Państwa dane osobowe będą przetwarzane za Państwa zgodą. Za Państwa zgodą będziemy przetwarzać dane w celu udostępnienia materiałów informacyjnych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

b)     wystawiania i przechowywania faktur VAT, wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

c)     marketingu bezpośredniego produktów własnych – uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

a)     jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy to będziemy te dane przechowywać do  realizacji umowy i przez okres czasu po wykonaniu umowy odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. 

b)     jeżeli przetwarzanie danych osobowych wynika z ciążących na nas obowiązków prawnych to będziemy te dane przechowywać przez czas określony w przepisach obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przepisach o rachunkowości i  w przepisach podatkowych.

c)     jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda to dane osobowe będę przez nas przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający przedawnieniu roszczeń. W zakresie w jakim dane będą przetwarzane w celu skierowania do Państwa treści marketingowych, to dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie kierując oświadczenie na adres Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice lub na adres e – mail: rodo@skn.pl

Obowiązek podania danych osobowych  i konsekwencje niepodania danych

W przypadku rejestracji na szkolenie płatne podanie danych jest obligatoryjne. W przypadku rejestracji na szkolenie bezpłatne podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą mogli Państwo  wziąć udziału w szkoleniu. W zakresie otrzymywania materiałów podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą mogli Państwo otrzymać materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Administratora danych. Dane osobowe to dane zwykłe: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy), numer telefonu, adres e – mail, województwo.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi przez firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe, usługi księgowe, usługi służące wykonaniu umowy, usługi płatnicze, usługi konsultingowo-doradcze, usługi audytowe, pomoc prawną. Wymienione podmioty mogą stać się również Administratorami Państwa danych osobowych, określając własne cele i środki przetwarzania, jednak podmioty takie mają obowiązek spełnienia wymogów Rozporządzenia jako Administratora, w tym obowiązek przekazania Państwu niezależnie informacji na temat celów i zasad przetwarzania.

Przysługujące Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Przysługują Państwu prawa do: dostępu do treści danych i do informacji o danych takich jak ta; sprostowanie danych (poprawienie ich), usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenie przetwarzania danych (np. nie wykonywanie pewnych operacji na danych), przeniesienie danych (eksport do pliku) oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Aby skorzystać z tych praw należy zwrócić się w formie pisemnej na adres Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o., ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rodo@skn.pl. Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu (tak jak np. profilowanie), a który mogłyby wobec Państwa wywołać skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.


Informacje kontaktowe.

Nasze dane kontaktowe: Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o., ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice, tel. 77 402 10 08, e-mail: rodo@skn.pl

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem