POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności
 
Niniejsza polityka dotyczy ochrony prywatności użytkowników i jest realizowana                       w oparciu o zasady zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym Rozporządzeniem lub RODO), które mają zastosowanie od 25.05.2018 r. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.akdemialupka.pl są Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o. z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kościelnej 1, 47-300 Krapkowice, KRS 0000157600, NIP 7541009068, REGON 530974051.
            Dla Śląskich Kruszyw Naturalnych Sp. z o. o. prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników (ochrona danych osobowych użytkowników) jest najważniejszym priorytetem. Stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne służące zapobieganiu ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników i służących bezpieczeństwu danych.
 
Kto jest administratorem Państwa danych?
 
Administratorem podanych danych osobowych są Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o., ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice, KRS 0000157600, NIP 7541009068, REGON 530974051. Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za to, aby Państwa dane osobowe były wykorzystane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. W tym zakresie opieramy się na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym Rozporządzeniem lub RODO), które mają zastosowanie od 25.05.2018 r.
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
 
Dane osobowe przetwarzamy w celu:
a)     organizacji i przeprowadzenia szkolenia. W przypadku udziału w szkoleniach płatnych podstawę przetwarzania stanowi zawarcie umowy, którą jest rejestracja na szkolenie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W przypadku szkoleń bezpłatnych Państwa dane osobowe będą przetwarzane za Państwa zgodą. Za Państwa zgodą będziemy przetwarzać dane w celu udostępnienia materiałów informacyjnych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
b)     wystawiania i przechowywania faktur VAT, wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
c)     marketingu bezpośredniego produktów własnych – uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 
 
Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
a)     jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy to będziemy te dane przechowywać do  realizacji umowy i przez okres czasu po wykonaniu umowy odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. 
b)     jeżeli przetwarzanie danych osobowych wynika z ciążących na nas obowiązków prawnych to będziemy te dane przechowywać przez czas określony w przepisach obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przepisach o rachunkowości                             i  w przepisach podatkowych.
c)     jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda to dane osobowe będę przez nas przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający przedawnieniu roszczeń.                              W zakresie w jakim dane będą przetwarzane w celu skierowania do Państwa treści marketingowych, to dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie kierując oświadczenie na adres Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o. ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice lub na adres e – mail rodo@skn.pl.
 
Obowiązek podania danych osobowych  i konsekwencje niepodania danych
 
W przypadku rejestracji na szkolenie płatne podanie danych jest obligatoryjne.                                W przypadku rejestracji na szkolenie bezpłatne podanie danych jest dobrowolne, jednak                           w przypadku ich niepodania nie będą mogli Państwo  wziąć udziału w szkoleniu. W zakresie otrzymywania materiałów podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą mogli Państwo otrzymać materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Administratora danych. Dane osobowe to dane zwykłe: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy), numer telefonu, adres e – mail, województwo.
 
Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?
 
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi przez firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe, usługi księgowe, usługi służące wykonaniu umowy, usługi płatnicze, usługi konsultingowo-doradcze, usługi audytowe, pomoc prawną. Wymienione podmioty mogą stać się również Administratorami Państwa danych osobowych, określając własne cele i środki przetwarzania, jednak podmioty takie mają obowiązek spełnienia wymogów Rozporządzenia jako Administratora, w tym obowiązek przekazania Państwu niezależnie informacji na temat celów i zasad przetwarzania.
 
Przysługujące Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 
Przysługują Państwu prawa do: dostępu do treści danych i do informacji o danych takich jak ta; sprostowanie danych (poprawienie ich), usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenie przetwarzania danych (np. nie wykonywanie pewnych operacji na danych), przeniesienie danych (eksport do pliku) oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Aby skorzystać z tych praw należy zwrócić się w formie pisemnej na adres Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o., ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rodo@skn.pl. Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu (tak jak np. profilowanie), a który mogłyby wobec Państwa wywołać skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 
Pliki cookies

Używamy plików cookies, które są danymi tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i są przeznaczone do korzystania ze stron serwisu. Pliki cookie zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Pliki cookies używane są aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z odpowiednich usług, które bez użycia plików cookies byłyby niemożliwe oraz w celu usprawnienia odwiedzin naszej strony internetowej, jej optymalizacji względem używanej przez użytkownika przeglądarki i urządzenia końcowego jak w celu ponownego rozpoznania użytkownika końcowego.

Odwiedzając stronę www.skn.pl użytkownik zgadza się na zapisywanie na jego urządzeniu następujących plików cookie:

PHP Session Cookie
                 PHPSESSID

Google Analytics
                 _ga
                 _gat
                 _gid

Google Maps
                 HSID
                 SID
                 SSID
                 APISID
                 NID
                 SAPISID
                 SIDCC

 

Użytkownik może w dowolnym momencie zapobiec zapisywaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, zmieniając ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetową, blokując je całkowicie. W ten sposób blokowane jest na przyszłość całkowicie możliwość zapisywania plików cookie. Ponadto już zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą opcji przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych.

W przypadku braku możliwości zapisu plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony mogą być dostępne, czy działać poprawnie. 
 
Informacje kontaktowe.

Nasze dane kontaktowe: Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o., ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice, tel. 77 402 10 08, e-mail: rodo@skn.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem